Verloskundigen

verloskundigen

Wat doet je verloskundige?

De verloskundige begeleidt het gehele traject. Dit is van kinderwensspreekuur tot afsluitend onderzoek zes weken na de bevalling.

Wat is het kinderwensspreekuur?

Wanneer je wenst zwanger te worden kun je naar het kinderwensspreekuur. Het doel is het geven van voorlichting om de kans op een gezond kind te vergroten en het inschatten van de risico’s op mogelijke problemen of afwijkingen. Het speciale spreekuur wordt niet standaard aangeboden. Wil je weten of een verloskundigenpraktijk het kinderwensspreekuur aanbiedt, vraag het dan na bij een verloskundige in de buurt.

Zorg tijdens de zwangerschap

In deze periode bezoek je de verloskundige tien tot veertien keer; in het begin weinig, tegen het einde steeds vaker.
Tijdens de zwangerschap heeft de verloskundige de volgende taken:
• Ze let op of je goed gezond blijft en je ook emotioneel goed blijft voelen
• Ze houdt in de gaten of het kind in de baarmoeder zich goed ontwikkelt
• Ze geeft voorlichting en advies zodat de zwangerschap normaal kan verlopen
• Ze geeft informatie over prenatale screening en ze bespreekt de voor- en nadelen hiervan
• Ze zorgt voor een optimale voorbereiding op de bevalling: sommige verloskundigen geven ook groepsvoorlichting over de voorbereiding op de bevalling
• Ze signaleert het op tijd als er complicaties dreigen en schat in of de vrouw moet worden verwezen naar een gynaecoloog (dit wordt risicoselectie genoemd)
• Ze bouwt een vertrouwensrelatie op met jullie, de aanstaande ouders

Bij de bevalling

De verloskundige houdt vanaf het begin van de bevalling tot en met de nageboorte jouw toestand en die van de baby in de gaten en grijpt in als dat nodig is. Ze helpt je bij het opvangen van de weeën en geeft je aanwijzingen bij het persen. Als er complicaties optreden, raadpleegt ze een gynaecoloog of laat ze je naar het ziekenhuis brengen. Na de geboorte controleert de verloskundige de gezondheid van jou en je kindje.

De eerste week na de geboorte

In de eerste zeven tot tien dagen na de geboorte bezoekt de verloskundige je thuis om je te controleren en te begeleiden. Ze heeft een belangrijke rol bij het opsporen van eventuele complicaties, lichamelijk of psychisch, bij jou of je kind. Ook de kraamverzorgende heeft hierin een belangrijke rol. Als zij iets signaleert, bespreekt ze dat met de verloskundige. De verloskundige beslist vervolgens hoe er wordt gehandeld. In sommige gevallen voert de verloskundige de hielprik uit.
De belangrijkste taken van de verloskundige in de kraamperiode zijn:
• Jouw steunen bij het herstellen van de bevalling, zowel lichamelijk als emotioneel
• Hulp bij de borstvoeding;
• Het controleren van de gezondheid van de baby. Hierbij let de verloskundige niet alleen op lichamelijke kenmerken, maar ook op het gedrag van je kind.

Afsluitende controle: zes weken na de geboorte

Ongeveer zes weken na de bevalling heb je een aflsuitende controle bij de verloskundige. Tijdens dat laatste bezoek bespreek je het verloop van de zwangerschap en bevalling en kun je vragen stellen. Als er complicaties zijn geweest, vertelt de verloskundige wat voor gevolgen die kunnen hebben voor een volgende zwangerschap.