Kraamverlof


De echtgenoot of partner van de moeder van een pasgeboren kind heeft recht op 2 dagen kraamverlof. Een werkgever kan dit verlof niet weigeren.

Start van het kraamverlof

De echtgenoot of partner kan zelf beslissen wanneer deze het verlof opneemt. Het recht op verlof is echter beperkt tot een periode van 4 weken:

  • Als het kind thuis wordt geboren, moet het verlof binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen.
  • Als het kind in het ziekenhuis wordt geboren, moet het verlof binnen 4 weken na thuiskomst van het kind opgenomen worden.

Werknemers geven zo snel mogelijk door wanneer ze het kraamverlof opnemen. Dit mag mondeling en schriftelijk. De werkgever mag dit verlof niet weigeren.

De aangifte van de geboorte valt niet onder het kraamverlof. De tijd die nodig is voor deze aangifte valt onder calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof.

Gevolg kraamverlof voor loon en vakantiedagen

Werkgevers zijn verplicht het loon gewoon door te betalen tijdens het kraamverlof. Werkgevers en werknemers kunnen wel afspraken maken over het inhouden van het kraamverlof op de extra vakantiedagen. Dit zijn de vakantiedagen die zijn afgesproken bovenop het minimum aantal vakantiedagen. Deze afspraken moeten dan zijn vastgelegd in een cao of in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging met de werkgever.