Ouderschapsverlof


Werkende ouders hebben wettelijk recht om tijdelijk minder te werken en meer aandacht te besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Deze uren worden niet doorbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

  • Recht op ouderschapsverlof
  • Duur van het ouderschapsverlof
  • Wetsvoorstel flexibeler verlof en werktijden
  • Gevolg ouderschapsverlof voor inkomen en vakantiedagen
  • Ziek of werkloos tijdens ouderschapsverlof
  • Recht op ouderschapsverlof

Het recht om ouderschapsverlof op te nemen is wettelijk vastgesteld. De Rijksoverheid vindt dat iedere ouder de kans moet krijgen om voldoende tijd te besteden aan de opvoeding van de kinderen. Dit recht is ook vastgelegd in een Europese richtlijn over ouderschapsverlof. Volgens deze richtlijn hebben ouders recht op minstens 3 maanden onbetaald verlof tot het moment dat het kind 8 jaar is geworden. Daarnaast zijn er allerlei internationale verdragen die de rechten van de ouders hebben vastgelegd.

Duur van het ouderschapsverlof

Sinds 1 januari 2009 heeft u recht op ouderschapsverlof van 26 maal uw wekelijkse arbeidsduur. Had u voor 1 januari 2009 voor een kind al ouderschapsverlof opgenomen, dan heeft u voor dat kind recht op ouderschapsverlof van 13 maal uw wekelijkse arbeidsduur.

Wetsvoorstel flexibeler verlof en werktijden

Ouders kunnen in de toekomst in overleg met de werkgever zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Dit staat in het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden dat in augustus 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bestaande wettelijke regelingen (de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur) worden hiervoor aangepast.

Gevolg ouderschapsverlof voor inkomen en vakantiedagen

Werknemers bouwen tijdens het ouderschapsverlof geen vakantiedagen op. Zij krijgen bovendien geen salaris voor de uren waarin ouderschapsverlof is opgenomen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen werknemers en werkgevers. Als het inkomen van de werknemer onder het sociaal minimum komt, is er recht op een toeslag. De Uitvoeringsinstantie Werknemersverzekeringen (UWV) verstrekt deze toeslag.

Ziek of werkloos tijdens ouderschapsverlof

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof betaalt de werkgever alleen de uren door waarin hij zou werken. Het ouderschapsverlof loopt gewoon door tijdens ziekte. Als een ouder werkloos wordt tijdens het ouderschapsverlof, stopt het verlof onmiddellijk. Bij het vinden van een nieuwe baan moeten er dan nieuwe afspraken gemaakt worden.